Urządzenie NTP

Zegar atomowy

Dokładny czas z wykorzystaniem dokładności zegara atomowego jest dostępny w całej Ameryce Północnej za pomocą sygnału czasu zegara atomowego WWVB przesyłanego z Kolorado, zapewnia on możliwość synchronizacji czasu na komputerach i innym sprzęcie elektrycznym.